Hava Muhalefeti Sebebiyle

Hava muhalefeti sebebiyle Salı akşamları düzenli devâm eden “Mesnevî-i Şerîf Okumalarımız” önümüzdeki haftaya tehir etmiştir. KÜMAKSAD 06.01.2015