Çocuk Gezekleri Başladı

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın millî, mânevî ve kültürümüze âit değerleri akranları ile paylaşabildiği “Çocuk Gezekleri” başladı.

kumaksad@gmail.com
www.facebook.com/mevlana2007