HZ. MEVLÂNA’NIN 811. DOĞUM YILDÖNÜMÜ

Hz. Mevlâna’nın 811. doğum yıldönümü vesîlesiyle Kütahya Ergûniyye Mevlevîhânesinde (Dönenler Câmii)  İkindi namazını müteâkip buluşmayı diliyoruz. (KÜMAKSAD)

Tarih:  30 Eylül 2018

Program: Duâ ve İkram