Pîr-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî Konseri

Teşriflerinizi bekleriz.

Tarih: 20 Nisan Cumartesi

Saat: 19:30

Yer: Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırmaları Merkezi

(Sazova Parkı – Eskişehir)