ÂMİN ALAYI – BED-İ BESMELE (10 Eylül 2017)

Sunullah Gaybî Hz., Cemâleddin Sultan, Paşam Sultan, Haydar Efendi, Fevzi Efendi, Gazi Ali Baba türbelerini ziyaretlerle başlayan Âmin Alayımız, derneğimizde yavrularımızın ilk harflerini yazması, dua ve hediye takdîmi ile devâm etti.(10 Eylül 2017)