Sohbet ve Mûsıkî

Kütahya Aydınlar Ocağı ve KÜMAKSAD’ın müştereken hazırladığı 19 Ekim 2019 Cumartesi günkü “Sohbet ve Mûsıkî” programından kareler..