• Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri

    Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu ile KÜMAKSAD tarafından müştereken 28 Şubat 2020 tarihinde Emekli Büyükelçi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un konuşmacı oldukları “Hz. Mevlâna’yı Bugün Yeniden Anlamaya Çalışmak” konulu sohbet ve Rıza Tekin Uğurel’in yönetiminde derneğimiz Türk Müziği Topluluğu’nun vermiş olduğu Tasavvuf Mûskîsi konseri tertip edilmiştir.