M.Nûretin selçuk’u andık

Program, KÜMAKSAD’ın evsâhipliğinde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenmiştir.
Program, konu başlığı da dâhil olmak üzere bu mevzûda uzman olan Cemal Ünlü Beyefendi tarafından hazırlanmıştır.

Cemal Ünlü Bey, Münir Bey ve taş plak kayıtları hakkında önemli bilgiler vermiş, gramofonla taş plaklardan örnekler dinletmiştir. Münir Bey’in bestelerinden özenle hazırlanan bir repertuar Burak Kaynarca’nın ûd refâkatiyle Özlem Elitaş tarafından seslendirilmiş ve salonu dolduran seçkin bir zevat tarafından zevk ve heyecanla, huşû içinde dinlenmiştir.
Bu vesîleyle İstanbul’dan gelerek kıymetli bilgiler ve taş plak dinletileriyle programı gerçekleştiren Sayın Cemal Ünlü’ye; programın düzenlenmesini sağlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen’e; Sayın Burak Kaynarca ve Özlem Elitaş Hanımefendiye…Afyonkarahisar’dan gelerek program hazırlıklarına yardımcı olan Sayın Mazhar Aydoğmuş ve Hasan Hüseyin Poyraz’a; Eskişehir ve Afyonkarahisar’dan katılan öğrenci ve akademisyenlere; ayrıca programı büyük bir ilgi ve ciddiyetle tâkip eden, program sonunda beğenilerini ve memnûniyetini dile getirerek kültür ve sanata olan yakınlığıyla dikkat çeken Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman ile saygıdeğer eşleri Neşe Toraman Hanımefendiye…Dolayısıyla bütün misâfirlerimize şükranlarımızı arz ederiz.

Programı Hazırlayan:Cemal ÜNLÜ

Ud:Burak KAYNARCA

Solist:Özlem ELİTAŞ