Pilav ve Aşûre Günleri


Her sene Hazreti Mevlânâ’nın doğum gününe tekâbül eden günlerde Erguniyye Mevlevîhânesi avlusunda pilav ya da aşûre dağıtmak sûretiyle hem halkımızla içiçe yaşamaya hem de gelenleri devâm ettirmeye çalışıyoruz.

İkindi namazından bir saat kadar önce masamız kuruluyor.  Herkesle birlikte ikindi namazını edâ ediyoruz. Sonrasında “Hazer Dinârî” mescidi içerisinde ve dışarıdaki “Hamûşan” kısmında medfun bulunan zevâtı ziyaret edip, cemaatle birlikte “Salât-ı Kemâliyye”* okuyoruz. Sonra dışarıda yine cemaatle birlikte “Gülbang”* okunuyor. Dernek başkanımız, varsa belediye başkanımız ya da vâlimiz tarafından konuşmalar yapılıyor. Pilav ya da Aşûre dağıtılmaya başlanıyor. Mûsıkî ekibimiz eserler icraa ediyor. Kazanın dibinin görünmesiyle birlikte faaliyetimiz sona eriyor.

* Salât-ı Kemaliyye: Peygamber efendimizi anma ve bâzı güzel sıfatlarıyla ona tazîmde bulunma

*Gülbang: Mevlevîlikte ve diğer tarîklerde, hatta mehter gibi topluluklarda da okunan “Allah Allah vakt-i şerîfler hayrola, hayırlar feth ola, şer def ola…” diye devâm eden dua.